KETENTUAN UMUM

PASAL 2 KETENTUAN UMUM 1. Tahap Persiapan – Peraturan Dasar Tata cara pelaksanaan yang tercantum dalam peraturan pembangunan yang sah berlaku di Republik Indonesia ini harus betul betul ditaati, kecuali bila dibatalkan oleh rencana Kerja…