KEAMANAN TEMPAT KERJA DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

PASAL 6

KEAMANAN TEMPAT KERJA DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

KEAMANAN TEMPAT KERJA DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA
KEAMANAN TEMPAT KERJA DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

1. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan/keselamatan tempat keria/tenaga keria, kebersihan halaman bangunan bangunan, gedung, alat alat bangunan selama pekerjaan berlangsung.

2. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerja.

3. Jlka tejadi kecelakaan pada pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia barang/jasa wajib memberi pertolongan medis kepada para korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya, menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.

4. Hubungan pekerja dengan penyedia barang/jasa tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan